Ken jij jouw drijfveren en talenten? Biedt jouw werk mogelijkheden om invulling te geven aan jouw drijfveren? 

Want goed ingezet talent, geeft voldoening en rendement!

Talent Power: 

Talent Management methode voor bedrijven, HR professionals en (loopbaan)-coaches. 

Doel: 

Mensen inzicht geven in hun drijfveren, talenten en interesses voor meer werkplezier.

Voor selectie, ontwikkeling en nieuwe baan.  

 

ExternalVideoWidget


Talent Power is een methode waarbij u meer rendement uit uw medewerkers of uit u zelf haalt. Alles vanuit de gedachte dat mensen het meest gedreven zijn in gedrag wat dicht bij hun diepste drijfveren ligt. Dan zie je authenticiteit, echtheid, passie en betrokkenheid op een natuurlijke manier terug in het gedrag. 

Voor het open stellen van een vacatures is het belangrijk om te kijken welk gedrag er nodig is op die functie. Vervolgens is het cruciaal om mensen aan te nemen die dat gedrag vanuit een natuurlijke behoefte kunnen laten zien. Die zijn het meest gemotiveerd van binnen uit, en dat leidt tot betere resultaten en rendement voor uw organisatie. 

Met Talent Power kunt u Talent Management inrichten binnen de organisatie. Zo haalt u het beste uit uw medewerkers, en geeft u uw medewerkers die functie of activiteiten die het beste bij hen passen. Dat leidt tot voldoening en plezier in het werk! En gemotiveerde en kundige medewerkers met authentiek gedrag leiden tot het beste resultaat voor het bedrijf of organisatie.

 

Talent Power bestaat uit de volgende "onderdelen":

 

 • Talenten Drijfveren Analyses op basis van de behoefte theorie van Henry Murray. Deze theorie gaat uit van onbewuste drijfveren, levensfasen en omgeving.
 • Ontwikkelbare competenties (vanuit natuurlijke drijfveren)
 • Capaciteiten analyses (logisch inzicht, cijfermatig, rekenen, taalkundig inzicht, technisch inzicht en controleren)
 • Beroepssector interesse analyses
 • Beroepskeuze analyses
 • Opstellen van Functieprofielen op basis van Talenten en gewenste Competenties
 • Matching van kandidaten op deze profielen (zowel bij instroom als bij doorstroom of bij ontwikkelingen in huidige functie)
 • Team Analyses
 • 360 graden Feed Back analyses, van collega's, medewerkers, leidinggevende, klanten, leveranciers, thuis-situatie, etc.

De terugkoppelgesprekken van de Talenten Drijfveren Analyses gebeurt altijd door specifiek daartoe gecertificeerde én onafhankelijke professionals. De overige ontwikkeling, begeleiding en coaching is mogelijk door de leidinggevende, of op verzoek ook door professionele loopbaan en ontwikkelings-coaches.


Naast Talent Power zijn er nog een aantal "tools" die vaak in combinatie met Talent Power ingezet worden:

 • Samen Talent Ontwikkelen: een planning-, ontwikkeling-, en beoordelings-tool waarin je op overzichtelijke, praktische en toegankelijke wijze de ontwikkelingsdoelen, coachingstips, concrete invulling met gedrag of opleiding, planningsafspraken, voortgangs- en coachings-gesprekken en beoordelingen in vast kunt leggen. Er is veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en regie voor de medewerker, als eigenaar van zijn eigen dromen, wensen en loopbaan.
 • BaanPortaal. Voor mensen op zoek naar een andere baan. Deze vacaturesite geeft een actueel overzicht van alle vacatures die het internet in Nederland raken, ook die vacatures die niet op de reguliere vacature-websites staan.
 • Persoonlijke Passie. Welke dingen zijn er echt belangrijk in jouw leven? Hoe komen ze terug in je dagelijks leven? Leef jij je passies?